IC Connex Case Study

“Propagácia novej
bezdrôtovej služby v Colorado”

Projekt:

IC Connex
Infomercial

Klient:

IC Connex

Termín:

Leto 2015

Produkt:

Design, Development, Voice Work 
Motion Design

Spoločnosť IC Connex poverila IdeaLoop vytvorením nového reklamného spotu za účelom propagácie svojej novej služby bezdrôtového internet pripojenia. Vytvorili sme pre nich efektívny reklamný spot, ktorý klient využíval vo svojej on-line marketingovej kampani.

InMotion dizajn môže pomôcť vynikať vášmu podnikaniu

Animované spoty napomáhajú v lepšom vysvetlení podstaty. Ten pomohol aj zákazníkom IC Connex pochopiť ich výber a porovnať nové bezdrôtové služby s konkurenciou.

IC Connex Case Study